#มช.ทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ในวันสำคัญทางศาสนา

ศาสตราจารย์ คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2563 และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ พิธีทำบุญตักบาตรจัด ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการทำบุญตักบาตร ได้มีข้าราชการพนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมาย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน