#พัฒนาชุมชนเชียงใหม่ ร่วมเครือข่ายกองทุน จัดกิจกรรมถวายเทียน

ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษา มีหลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการถวายเทียนพรรษาที่ผ่านมา การทำบุญตักบาตร เรียกว่าทั้ง 3 เดือนนี้ของช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
การจัดกิจกรรมของการทำบุญจะมีมาอย่างต่อเนื่อง และโอกาสนี้ทางสำงานพัฒนาชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมถวายต้นเทียนพรรษา กับการทำบุญแบบวิถีใหม่สไตล์ New Normal เพื่อสืบสานประเพณีและร่วมปลูกพืชผักสวนครัวไว้ปรุงอาหาร พร้อมกันนี้ได้มีการเปิดป้ายสำนักงานศูนย์ประสานประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed