#คิดถึงก๊วนชวนตีกอล์ฟ ได้ 5 สนามมาตรฐาน ให้นักกอล์ฟออกรอบ


จากการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง โดยท่านผู้อำนวยการ วิสูตร บัวชุม ได้ร่วมกับชมรมสนามกอล์ฟ ลำพูน โดยท่านประธานชมรมฯ โจ้ สุพชฌาย์ เสวตไอยาราม จัดกิจกรรม คิดถึงก๊วน-ชวนตีกอล์ฟ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน

โดยมีสนามกอล์ฟเข้าร่วม 5 สนาม ประกอบด้วย สนามกอล์ฟ อันไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่,กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท,กัซซันเลกาซี่ กอล์ฟ คลับ,กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ หริภุญชัย กอล์ฟคลับ ลำพูน พร้อมกันนี้ได้มอบคูปองแก่นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เริ่มแล้วตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-222214
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน