#ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดกิจกรรมดีมีประโยชน์ ครัวอาหารปันสุขฯสุข

เชียงใหม่ โดยแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม ครัวอาหารปันสุข ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2563 และ 12 สิงหาคม 2563

นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมศรีล้านนาไทยเชียงใหม่ ตลอดจนชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 ร่วมกิจกรรมครัวอาหารปันสุข โดยได้มีการผลิตอาหารกล่องจำนวนกว่า 1,000 ชุด โดยจะนำไปแบ่งปันในตู้ปันสุข หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตู้ปันสุขหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด เชียงใหม่ ตู้ปันสุขหน้าร้าน McDonald สาขาไนท์บาร์ซ่าและตู้ปันสุขอื่นๆในเขตพื้นที่อำเภอเมือง
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed