#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเวทีสาธารณะรับฟัง ความคิดเห็นประชาชน

ที่สำนักบริการวิชาการ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา กรรมาธิการ หัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สภาผู้แทนราษฏร และคณะอนุกรรมาธิการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามภูมิภาคต่างๆ

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปกว่า 300 คน เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะฯ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed