#กองกำลังผาเมือง ปฏิบัติการสกัดกั้น แรงงานนอกระบบ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพล เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อบ้าน โดยอากาศยานไร้คนขับ(โดรน) บินลาดตระเวนในช่องทางท่าข้ามธรรมชาติที่ล่อแหลม การตรวจการด้วยระบบกล้องวงจรปิด(CCTV)

การจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าระวัง และการตั้งจุดตรวจ/สกัดกั้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเชียงดาว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งวางสิ่งกีดขวางปิดกั้นช่องทางตามธรรมชาติบริเวณตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อป้องกันการลักลอบเข้ามาของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบโดยต่อเนื่อง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาค