#ตำรวจสะเมิงทำดี กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีเพื่อชาติฯ

ที่หอประชุมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม หมู่ 10 ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์กษัตริย์ กับกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2563

ในโครงการ สถานีตำรวจภูธรสะเมิง ร่วมใจป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติต่างๆ โดยมี พันตำรวจเอก คมสันต์ สะอาดล้วน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสะเมิง พันตำรวจโท สุทัศน์ ขันจันทร์ รองผู้กำกับ,พันตำรวจโท จำเริญ สุภาคำ สารวัตป้องกัน และเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชนภาคเหนือ
รายงาน