#ตำรวจภาค 5 มอบ ประกาศเกียรติคุณ ตำรวจที่มีผลงาน

ที่สโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ในสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานพิธีในการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการประชุมผู้บริหารตำรวจภูธรภาค 5

ด้วยทางศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 5 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผลการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญประจำเดือน ธันวาคม ถึง มิถุนายน 2563 ซึ่งสามารถสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด การสืบสวนจับกุม ตลอดจนขยายผลเครือข่ายคดียาเสพติดรายสำคัญ ซึ่งมีผลการจับกุม ยาเสพติดที่มีปริมาณของกลางจำนวนมาก ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความวิริยะอุตสาหะ ความยากลำบาก สลับซับซ้อนในการจับกุม อีกทั้งยังมีการขยายผลจนสามารถออกหมายจับ ดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดและผู้เกี่ยวข้องได้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ จึงขอมอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจที่ผลงานในพื้นที่ของตำรวจภาค 5
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed