#นายอำเภอสันป่าตอง เป็นประธานเปิดอบรม ให้กับชุดจิตอาสาในพื้นที่

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ ร้อยตรี บำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา อำเภอสันป่าตอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมขยายผลในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง

โดยได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร ธารพรศรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา,ร้อยตำรวจตรี พิชญนันท์ อนันชัย รองสารวัตรสายงานป้องกันปราบปราม กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดน ได้มามอบความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของจิตอาสา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมอาทิ เทศบาลตำบลบ้านกลาง,เทศบาลตำบลยุหว่า,เทศบาลตำบลสันป่าตอง,เทศบาลตำบลบ้านแม และ อบต.สันกลาง จำนวนเทศบาลละ 50 คน รวม 250 คน โดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเหมือนเช่นเคย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน