#ผบ.กองบิน 41 เป็นประธานพิธี ถวายพระพรชัยฯ

ที่หอประชุมเดชะตุงคะในกองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระปมเมนทรรามาธิบดีศรีสิน ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาส กองบิน 41 ครบรอบ 28 กรกฏาคม 2563 เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยภายในพิธี ได้จัดให้มีพิธีเปิดกรวยกระทง พิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed