#รอง ผบ.กองบิน 41 ให้การต้อนรับ ผอ. จิตอาสาพระราชทาน

นาวาอากาศเอก ฐาปนา ม่วงน้อยเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน 41ในฐานะตัวแทน ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ให้การต้อนรับ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41

ที่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เปิดและมอบนโยบายการฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางกองบิน 41 ได้นำทหารกองประจำการ จากพันอากาศโยธิน กองบิน 41 จำนวน 15 นาย เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed