#ผู้ตรวจสำนักนายก ลงพื้นที่เพื่อติดตาม แหล่งท่องเที่ยวดอยหลวง

นาย ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15 ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการธรรมมาภิบาล จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวดอยหลวง บ้านเมืองคอน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสภาพเส้นทางปัจจุบันแคบตลอดสายกว่า 23 กิโลเมตร กว้างแค่ 4-5 เมตร มีความชำรุดเสียหาย ประกอบกับพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ทำให้เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อนักท่องเที่ยว แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ จึงได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาเส้นทางพร้อมกับขยายออกอีกด้านละ 1 เมตร เมื่อมีการพัฒนาแล้วเสร็จ นักท่องเที่ยวก็จะได้เดินทางสะดวกและปลอดภัยขึ้น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน