#กองบิน 41 จัดพิธีมอบ ประกาศนียบัตรนักบิน ที่บินกับเครื่องบินขับไล่

ที่ลานจอดอากาศยานฝูงบิน 411 กองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักบินที่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ และฝึกแบบที่ 1(L-39) ครบ 2,000 ชั่วโมง และ 1,000 ชั่วโมงบิน

โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ นักบินที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ที่ทำการบินกับเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39) ประกอบด้วย นาวาอากาศโท ณัฐพล โหตรภวานนท์ ผู้บังคับฝูงบิน 411 กองบิน 41 ทำการบินครบ 2,000 ชั่วโมงบิน นาวาอากาศตรี ปราโมทย์ กุยแก้ว ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 411 กองบิน 41 และ นาวาอากาศตรีชัยยุทธ จันดาหาร นายทหารการฝึก ฝ่ายยุทธการฝูงบิน 411 กองบิน 41 ทำการบินครบ 1,000 ชั่วโมงบิน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน