#ผบ.กองบิน 41 ต้อนรับที่ปรึกษา กองทัพอากาศ

ที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก จิโรจ บำรุงลาภ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประ ธานคณะกรรมการบริหารงานมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ พร้อมคณะกรรมการบริหารงานฯ ได้เดินทางมาปฏิบัติราชการเพื่อจัดพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมรัตนธาตุ และพระพุทธรูป ณ พระมหาธาตุ นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานพระธาตุฯ ได้เดินทางมาจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธ รูป พร้อมประกอบพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุฯขึ้น และจะดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน