#โรงพยาบาลลานนา รับมอบหมวกนิรภัย จากตำรวจเชียงใหม่

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา รับมอบหนังสือของคุณและหมวกนิรภัย จาก สิบตำรวจโท พงศ์สวัสดิ์ ศิลป์ฐิติยานนท์ จากสำนักงานเชียงใหม่ 3 ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การบัญชาการของ พันตำรวจเอก ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยด้วยทุกครั้ง ในกลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรของโรงพยาบาล และเพื่อเป็นการขอบคุณโรงพยาบาลลานนา ที่ให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยจิตอาสา ช่วยคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ด้วยดีเสมอมาและในโอกาสนี้ทางโรงพยาบาลลานนาก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed