#รองเลขาพระราชวัง เปิดกิจกรรมจิตอาสา โครงการคืนกล้วยไม้

ที่วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานประกอบพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา โครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

โดยมีนาย ประจญ ปรัชญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ พลตำรวจตรี ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทน กอ.รมน. จังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงของ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน