#กองบิน 41 มอบทุน การศึกษาให้บุตรหลาน ข้าราชการกองบิน 41

ที่หอประชุม เดชะตุงคะ กองบิน 41 คุณ ณ ภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการ กองบิน 41
โดยมีผู้ปกครองของบุตรหลาน ข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ สมคมแม่บ้านทหารอากาศ โดยแพทย์หญิง วิไลภรณ์ วงษ์วาทย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ มีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของข้าราชการของกองทัพอากาศและกองบินต่างๆที่มีผลการศึกษาดีเด่น หรือเป็นครอบครัวผู้มีรายได้ น้อย โดยทำการส่งมอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน และทางกองบิน 41 มอบอีก 1 ทุนรวมเป็น 11ทุน ทั้งนี้เพื่อได้มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และห่างไกลยาเสพติด เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จะได้นำความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเมืองต่อไปในอนาคต
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed