#พัฒนาชุมชนจัดงาน ประชารัฐพัฒนาครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริมช่องทางตลาด

ที่ศูนย์การค้ามีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ 1

โดยมีนาง สโนไวท์ สุขทวีสถิตกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายบัญญัต กันทะวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 กลุ่ม และออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อแบ่งปันผลิตผลเกษตรในพื้นที่สู่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่ ให้ได้ชม ชิม ช้อป เพื่อสุขภาพที่ดี
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน