#มหาลัยแม่โจ้จับมือ ไทยคานาบีส จำกัด ร่วมกันวิจัยทดสอบ

ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสรตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ไทยคานาบีส จำกัด เพื่อร่วมวิจัยทดสอบสายพันธ์เฮมพ์ในประเทศไทย

โดยมี ดร.วิโรจน์ สุมใหญ่ ประธานกรรมการ บริษัทไทยคานาบีส จำกัด พร้อมด้วยนาง สุกัลยา แลนด์ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แทนลงนามของทั้งสองฝ่าย โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับโครงการทดสอบสานพันธ์เฮมพ์ เพื่อหาปริมาณสาระสำคัญ ด้วยการปลูกในระบบอินทรีย์ เป็นโครงการที่จะดำเนินงานร่วมกันศึกษาวิจัยและคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธ์เฮมพ์ฯโดยทั้งสองฝ่ายตกลงให้มีคณะทำงานคณะหนึ่งในการดำเนินโครงการฯ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี นั้บตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed