#วัฒนธรรมเชียงราย แถลงข่าวบ้านศิลปิน เชียงรายเมืองศิลปะ

ที่ห้องบุษราคม โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการแถลงข่าว เปิดบ้านศิลปิน เชียงรายเมืองศิลปะ ภายใต้โครงการพัฒนาและการเพิ่มมูลค่าการตลาด และการประชาสัมพันธ์เส้นทางเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยมีผู้ร่วมแถลงประกอบด้วย นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ดร. เฉลิม โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ สุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะเชียงราย ได้ร่วมกันแถลงข่าว ในเรื่องของการเปิดบ้าน/เยี่ยมชมศิลปิน จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่เส้นทางอำเภอเทิง เส้นทางอำเภอพาน และเส้นทางอำเภอเมืองเชียงราย โดยจะมีสื่อมวลชน ศิลปิน ตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดทั้ง ผู้ร่วมในวงการศิลปะเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทำป้ายบ้านศิลปินและบรรจุลงในแผนที่เส้นทางบ้านศิลปินเชียงรายเผยแพร่อย่างกว้างขวางอีกด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed