#พิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 56 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 วาระครบรอบ 111 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย

จัดโดย คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการของศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. หม่อมหลวงตุ้ย ชุมสาย ผู้ก่อตั้งคณะมนุษย์ศาสตร์ และรำลึกถึงคุณูปการ บุรพชนคณะมนุษย์ศาสตร์ทุกท่าน อีกทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะมนุษย์ ศาสตร์ โดยมีตัวแทนจากส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed