#บรรพตพิสัย รวมพลังชาวบ้าน ..

.นายสุนทร แพงพรหม กำนัน ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 8 หมู่ คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่ และ นายเอกภพ ด้วงชื่น เป็น ผอ.รพ.สต. ได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ บริเวณด้านถนนทางเข้า รพ.สต.บางแก้ว ทั้งสองข้าง

เพื่อเตรียมเทปูนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อถนนหมู่บ้านกับถนน รพ.สต. และปรับปรุงบริเวณด้านข้าง รพ.สต.ติดวัดบางแก้วให้มองเห็นอาคารได้ชัดเจน ไม่บดบังภูมิทัศน์ โดยงบประมาณทั้งหมดได้จากการบริจาคของคณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านใน ตำบลบางแก้ว รพ.สต.บางแก้ว เมื่อ 28 ส.ค.63…

. ( ดนัยเกียรติวงศ์ชัย 091-0312367 )

 

You may have missed