#มท.1 ลงพื้นที่เชียงใหม่ แวะชมกิจกรรมให้กำลังใจ ในโซน We love chaingmai

ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการทรวงมหาดไทย พร้อมคณะได้แวะชมกิจกรรมให้กำลังใจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ในโซน We love chaingmai ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่

ซึ่งนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอกิจกรรมฯให้กับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ฯโดยท่านรัฐมนตรีฯได้ให้ความสนใจพร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินงานฯ พร้อมกันนี้ทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาข้ามจังหวัดได้ จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย ขอรับการสนับสนุนงานมหกรรมพืชสวนโลก ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งท่านเห็นด้วยและยินดีให้การสนับสนุน โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา และนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed