#ตำรวจเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน แจกของบรรเทาทุกข์

จากการที่ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากจนเกิดน้ำท่วมถนนและบ้านเรือนของชาวบ้านจนได้รับความเดือดร้อน ทั้งเรื่องที่ทำกิน ที่พักอาศัย แทบทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบไปหมด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของพี่น้องชาวบ้าน ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยการนำของ พันตำรวจเอก ธนพล บินทปัญญา ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ พันตำรวจโท สมศักดิ์ ต๊ะแดง รองผู้กำกับ พันตำรวจโท พัฒนศักดิ์ เพียรงาม สารวัตรป้องกัน และข้าราชการตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน ได้เข้าช่วยเหลือแจกของบรรเทาทุกข์ร่วมกับนายอำเภอแม่ฮ่องสอน เข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านสบสอย หมูที่ 7 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรณีน้ำป่าไหลหลากท่วมถนนและที่ทำกินของชาวบ้านจำนวน 23 ครัวเรือน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน