#กองบิน 41 จัดพิธี ประดับยศนายทหาร ที่ได้รับการเลื่อนยศ

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ ภายในกองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้แก่นายทหารชั้นประทวน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมพิธี

ในการนี้มีนายทหารชั้นประทวนที่ได้รับการเลื่อนยศ จำนวนทั้งสิ้น 16 คน โดยเป็นจ่าอากาศเอก จำนวน 4 คน เป็นจ่าอากาศเอกหญิง จำนวน 1 คน เป็นจ่าอากาศโท จำนวน 11 คน โดยถือเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศ และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

You may have missed