#กองกำลังผาเมืองเข้ม ในการสกัดกั้นต่างด้าว ที่ลักลอบหลบหนีเข้ามา

ขอยกมือชมด้วยความจริงใจสำหรับเจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมือง ที่เข้มข้นในเรื่องของการตรวจสกัดกั้นบุคคลต่างด้าว ที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนี้ทางพันเอก ศรัณย์ รอดบุญธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมและเน้นย้ำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้ามาโดยผิดกฏหมาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดในประเทศเมียนมา พร้อมกับลงพื้นที่ตรวจช่องทางธรรมชาติที่ล่อแหลม ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา ของอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed