#โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมิน ระบบคุณภาพ ISO

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา และ นายแพทย์ ธีระยุทธ นิยมกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยทีมหัวหน้าแผนกของโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ คุณ สุณิสา สายสุทธิ์ คุณ นิภาพร พงษ์สุวรรณ และ คุณอ้อ เพ็งแสน ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพจากบริษัทยูไนเต็ดรีจิสตร้า ออฟชิลเท็มส์(ประเทศไทย) จำกัด ในโอกาสที่มาตรวจประเมินรับรองผลมาตรฐานระบบ ISO 9001 2015 ของ โรงพยาบาลลานนา

โดยมาตรฐานดังกล่าวถือเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรและการทำความเข้าใจกับองค์กร สำหรับการตรวจประเมินรับรองในครั้งนี้ โรงพยาบาลลานนาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งระบบเป็นที่เรียบร้อย เพื่อการให้บริการแก่ผู้มารับบริการทุกท่านได้รับความพึงพอใจสูงสุด

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed