#ผบช.ภ. 5 เป็นประธาน เปิดการฝึกทดสอบโครงการ พัฒนาศักยภาพอบรมทบทวน

ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 5 อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคทดสอบการฝึกโครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมทบทวนและทดสอบ หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจ ระดับกองบังคับการ ในพื้นที่รับผิดชอบของภูธรภาค 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมี พลตำรวจตรี วีรชน บุญทวี ผู้บังคับการสอบสวนภาค 5 พลตำรวจตรี พิเชษฐ จีระนันตสิน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรี อนุชา อ่วมเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้า ที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี การฝึกดังกล่าวเป็นการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสนับสนุนภารกิจถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์กรณีเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจหรือเสด็จประทับแรมในพื้นที่รับผิดชอบของตรวจภูธรภาค 5 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน