#มหาลัยแม่โจ้จัดงานแสดง มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ เพื่อแสดงความขอบคุณ

ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563

ภายใต้สโลแกนที่ว่า เกษียณเกษมสันต์ แม่โจ้ผูกพันรักมั่นมิคลาย เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละ ร่วมน้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณ โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก จำนวน 30 ท่าน แบ่งเป็นข้าราชการเกษียณอายุ 1 ท่าน ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 ท่าน พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 24 ราย และพนักงานราชการ จำนวน 2 ราย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงานในสังกัด ร่วมแสดงมุทิตาจิต โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

วริศรา ทินนา
Nedws 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed