#คุณไพศาลจัดทำบุญ ให้แก่ผู้ยากไร้ในชุมชน โรงเรียนในถิ่นกันดาร

ด้วยคุณไพศาล โตวิวัฒน์ นักธุรกิจของเมืองเชียงใหม่ ที่มีจิตเป็นกุศลได้จัดทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ครอบครัวตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายที่รู้จักมักคุ้น พร้อมทั้งได้นิมนต์พระมาทำพิธี พร้อมกันนี้คุณไพศาล ได้มอบสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ตามชุมชนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่

อีกทั้งยังมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนในถิ่นกันดารของอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ติดกับชายแดน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านอาโอยามา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนคำเที่ยง นอกจากนั้นคุณไพศาล ยังได้จัดทำอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงเรียนวัดดอนจั่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 700 คน ให้เด็กๆได้อิ่มกันทั่วหน้า นี่คือความมีน้ำใจจากคุณไพศาล ที่มีจิตศรัทธาในการทำบุญโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชนภาคเหนือ
รายงาน