#บริษัทสยามคูโบต้า ลงนามบันทึกข้อตกลง กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ คุณสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น พร้อมคณะ

ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนา การศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างบริษัทฯกับมหาวิทยาลัยฯเพื่อความร่วมมือทางวิชาการนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำผลการวิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ มีระยะเวลา 3 ปีเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2566
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน