#เปิดอย่างเป็นทางการ สำนักงานหนังสือเดินทาง เตรียมพร้อมรับใช้ประชาชน

ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่​
นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชนและคณะทูตานุฑูตในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการที่อาคารรวงผึ้ง ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติฯ

ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับประชาชนที่มาติดต่อใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งงานคุ้มครองดูแลคนไทยในต่างประเทศโดยเปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed