#กองบิน 41 จัดให้มีการ เยี่ยมญาติทหารใหม่ ในรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1

ที่ภายในกองบิน 41 นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน 41 และ นาวาอากาศโท สุรเกียรติ เกตานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมญาติทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1

เพื่อเป็นการบำรุงขวัญ และกำลังใจ ของทหารกองประจำการกองบิน 41 โดยผู้ปกครองและญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยม ณ กองพันอากาศโยธิน กองบิน 41 ที่ผ่านมา ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น โดยทางกองบิน 41 ได้ดูแลทุกท่านเสมือนญาติมิตร
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed