#สวนสัตว์เชียงใหม่จัดอบรม เชิงปฏิบัติการครูประจำปี 63 มีโรงเรียนเข้าร่วมกว่า 10 แห่ง

ที่ห้องประชุมปาริชาติ ชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่ ตัวแทนคณะครูอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จากโรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันอบรมเชิงปฏิบัติการครูประจำปี 2563

โดยได้เข้าร่วมรับฟัง ให้ความคิดเห็น พร้อมทั้งปฏิบัติการเขียนและจัดทำแผน รวมถึงคู่มือการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนรู้ ที่ทรงคุณค่า และมีประสิทธิ ผลสูงสุด สำหรับโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ที่จะเริ่มเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในปีงบประมาณใหม่ที่กำลังจะมาถึง โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นาวสาวจารุณี ไชยชนะ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา มาเป็นประธาน โดยมีการบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆ
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed