#ประธานชมรมแม่บ้าน ทหารอากาศกองบิน 41 ได้ทำการส่งมอบหน้าที่

ที่ห้องประชุมใต้อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองบิน 41 คุณ ณภัค กำเนิดนักตะ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 ได้จัดให้มีพิธีรับ – ส่ง หน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ตามวะระการผลัดเปลี่ยน การบังคับบัญชาของผู้บังคับการกองบิน 41

โดยคุณ ณภัค ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ได้ทำการส่งมอบหน้าที่การบังคับบัญชาให้แก่ เรืออากาศโทหญิง วัชราภรณ์ ทิมเกิด ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศคนใหม่ พร้อมกันนี้ อดีตประธานแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 และสมาชิกชมรมแม่บ้านฯ ได้เดินทางไปสักการะศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลพระเจ้าแข้งคม และหอพระพุทธชินราชจำลอง เพื่อเป็นสิริมงคลในพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed