#พุทธศาสนิกชนเชียงใหม่ ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในประเพณีออกพรรษา

ที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ สามเณร จำนวน 69 รูป เนื่องในวันออกพรรษาประจำปี 2563

ซึ่งทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ร่วมกับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และคณะสงฆ์ตำบลแม่เหียะ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ทางด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการรำลึกพุทธประวัติและความเป็นมาของวันออกพรรษา ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของไทยให้คงอยู่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบสานต่อยอดทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อีกทางหนึ่งด้วย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน