#นายใหญ่กองบิน 41 มอบนโยบายปฏิบัตงาน แก่ข้าราชการลูกจ้างฯ

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้พบปะกำลังพลกองบิน 41

เพื่อทำการชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ หน้าที่ในการปฏิบัติตนตามแบบธรรมเนียมของทหาร การเสริมสร้างวินัยของข้าราชการ และแนวทางปฏิบัติงาน ตามวิสัยทัศน์กองทัพอากาศ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน 41 ให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและต่อตนเอง รวมถึงมีแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมรับฟังกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

You may have missed