#หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชี้เศรษฐกิจหดตัวทุกสาขา ท่องเที่ยววิกฤตหนักที่สุด

ที่ทำการสำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกับคณะกรรมการหอการค้าฯแถลงถึงเรื่องภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2563 และแนวโน้มในปี 2564 ว่า หากการประเมินภาพรวมของปี 2563

ถือว่าเศรษฐกิจในพื้นที่หดตัวมาก เพราะได้รับผลกระทบรุนแรงจากมาตรการควบคุมโรคระบาดที่เข้มงวดทั้งในและต่างประเทศเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งเศรษฐกิจในเชียงใหม่ที่พึ่งพิงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศในเกณฑ์สูงและสาขาท่องเที่ยวจึงเป็นสาขาที่ฟื้นตัวช้าที่สุด ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ตลอดทั้งปีหายไปจากระบบไม่น้อยกว่า 1 แสนล้านบาท ส่วนปัจจัยที่สำคัญขึ้นอยู่การระบาดของ โควิด-19 ระลอกใหม่ หากไม่มีการระบาด โอกาสฟื้นตัวน่าจะเร็วขึ้น รวมถึงปัจจัยเรื่องของวัคซีน พร้อมกันนี้ทางหอการค้าฯได้เปิดแผนกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2563 ถึง 10 ข้อ ซึ่งล้วนแต่กระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจเชียงใหม่ทั้งสิ้น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed