#มทบ.33 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับตำรวจภูธรเชียงใหม่ ร่วมกันเพื่อบำเพ็ญประโยชน์

ด้วยทางมณฑลทหารบกที่ 33 ได้ทำการจัดกำลังพลจิตอาสาจำนวน 15 นาย เข้าร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, แขวงทางหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2, กรมทางหลวงชนบท,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาในพื้นที่ของสถานีวิทยุเสียงสามยอด ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เนื่องในวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม โดยมีนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 คน ผลของการจัดกิจกรรมการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed