#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬานักเรียนฯ

ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564

โดยให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬาดังกล่าวจะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีศักยภาพ มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งในด้านสนามแข่ง ที่พักนักกีฬา การคมนาคมสะดวก มีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการแข่งขัน การประชุมดังกล่าว มีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มาร่วมเป็นประธาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน