#มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 23 ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง

อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ นักศึกษาเก่า มช. รหัส 11 และ ผศ.นพ.สมศักดิ์ วงศ์ไวเวช เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 23 ในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ในฐานะเจ้าหน้าที่และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

You may have missed