#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

ที่ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เพื่อน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพสกนิกรชาวไทย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพสกนิกร เข้าร่วมในพิธี เป็นจำนวนมาก
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed