#พัฒนาการเชียงใหม่ประชุม ซักซ้อมเตรียมเปิดโครงการ 60 ก้าวย่างกรมพัฒนาชุมชน

ที่ศูนย์สารภี ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมซักซ้อมในการเตรียมเปิดโครงการ 60 ก้าวย่าง กรมพัฒนาชุมชน และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ. พช. ประจำปี 2563

โดยมีนายสมควร ช่อมาลี อดีต พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ อดีตพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการฯและเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์สารภีและผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ รูปแบบประยุกต์ โคกหนองนา โมเดล สำหรับกำหนดงานโครงการ 60 ก้าวย่างฯประจำปี 2563 กำหนดในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์สารภี โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการจำนวน 300 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 25 อำเภอ ข้าราชการบำนาญ สมาชิก สอ.พช. กลุ่มองค์กรและผู้นำชุมชน

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน