#ประกันสังคมเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลานนา ฉีดวัคซีนป้องกันให้ สว.

ที่โรงพยาบาลลานนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ และสาขาฝาง ดำเนินการวันแรกของโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไปหรือ สว.(สูงวัย) โดยได้รับเกียรติจาก​ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี เปิดตัวของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา นำโดย นายแพทย์ ดุสิต ศรีสกุล ร่วมพิธีเปิด สำหรับผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนาที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มาขอรับสิทธิ์ในครั้งนี้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

You may have missed