#ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตร ขึ้นเหนือประชุมรับทราบ การบริหารจัดการน้ำ

ที่ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ประชุมรับทราบการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พร้อมเตรียมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการร้องขอ ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และจากการลงพื้นที่หากพบว่าส่วนใดสามารถเร่งรัดได้ ก็จะได้รายงานไปยัง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณา เร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน