#”นายกจิตตเกษมณ์” เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในช่วงเทศกาลลอยกระทง

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  มอบหมาย นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมนายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครสวรรค์

ตรวจการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ กำจัดวัชพืช และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณริมเขื่อน และชุมชนหน้าผา ทั้งนี้เพื่อความสะอาดของพื้นที่และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในช่วงเทศกาลลอยกระทง

ธนิศา.   (พัช).    รายงาน

You may have missed