#นายใหญ่กองบิน 41 เป็นประธานในพิธี สมโภชกฐินสามัคคี

ที่บริเวณหน้าร้านค้าสวัสดิการกองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีสมโภชกฐินสามัคคี กองบิน 41 ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งการจัดการพิธีสมโภชกฐินสามัคคี กองบิน 41

ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนาธรรมอันดีของไทย รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนา ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีของกองบิน 41 ภายในงานจัดให้มีการแสดงมหรสพ การออกซุ้มอาหารและเครื่องดื่มบริการให่แก่ผู้ที่มาร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานเป็นกันเอง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed