#ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน เขตบางบอนกรุงเทพฯขื้นเหนือ ถวายสักการะเสด็จพ่อร.ที่ 5

ที่วัดแม่ก๊า ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
นายชเยศ – นางอรุณี ขจรบุญถาวร ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีถวาบสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อนุสาวรีย์ ร. 5 วัดแม่ก๊า และเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี พร้อมยกช่อฟ้าวัดแม่ก๊า

โดยได้ยอดบุญจำนวนทั้งสิ้น 892,620 บาท โดยมีนายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ ไปร่วมกิจกรรม พร้อมได้นำเอาช่างฟ้อน ไปฟ้อนถวายเสด็จพ่อ ร.5 และฟ้อนรับ ฟ้อนนำขบวนกฐินสามัคคี โดยมีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed