#นายกองค์การตำบลกึ้ดช้าง นำชาวบ้านมาขอให้ช่วยเร่ง เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าเข้าหมู่บ้าน

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพิเชษฐ กันทรส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำชาวบ้าน ส่วนมากเป็นชาวไทยภูเขาประกอบด้วยพี่น้องกลุ่มชาวเขาเผ่ามูเซอ กระเหรี่ยง(ปากายอ) เกือบ 100 คน ได้พากันนำหนังสือเพื่อมายื่นให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ อันได้แก่กระทรวงพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมพลังงานจังหวัดเป็นผู้มารับหนังสือดังกล่าว และจากการเปิดเผยของนาย ดัสกร ศรีดวงแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน​ บ้านเมืองกึ้ด ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แต่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดเผยว่า ที่หมู่บ้านเมืองกึ้ดช้างแห่งนี้ ไม่เคยมีไฟฟ้าใช้มาเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้ว จึงได้ทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่ของกรมป่าไม้ และทางกรมป่าได้อนุญาตมาแล้ว เพื่อไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดและล้าช้าในการดำเนินงาน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นก้าวแรกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในงบประมาณของโครงการนี้ ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนไม่น้อยกว่า 1,276 ครัวเรือน จำนวนประชากรไม่น้อยกว่า 5,000 คน เพื่อไม่ให้ความเหลื่อมล้ำในสังคม ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯจึงพร้อมด้วยผู้นำชาวบ้าน และชาวบ้านมายื่นหนังสือดังกล่าว

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน