#เอสเจ.อะคาเดมี่ นครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์ฝึกฟุตบอลเอสเจ.อะคาเดมี่ นครสวรรค์ โดย ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการ ได้ดำเนินการจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
มีผู้เข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ในหัวข้อ การเล่นเกมรุกสมัยใหม่ Attacking Soccer Mastering The Modern Game ระหว่างวันที่ 23 – 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน มีอาจารย์ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ เป็นวิทยากร ตลอดหลักสูตร
ในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางทักษะ วิชาการ สมัยใหม่ทันต่อโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง และเพื่อนำไปพัฒนานักกีฬาฟุตบอลำทยโดยเฉพาะเยาวชนให้มีความสามารถทัดเทียมกับอารยประเทศเป็นกำลังของชาติต่อไป

 

You may have missed